Thời sự

  • Trên 40 ngàn các vị cao niên và các bậc ông bà của hơn hai mươi quốc gia và lãnh thổ (dẫn đầu là Ý, Tây ban nha, Argentina và Hoa kỳ) sẽ hiện diện vào ngày 28 tháng 9 này, ngày tôn vinh “Phúc Lành Trường Thọ”. Các vị này sẽ có cơ hội đối thoại thực sự với Đức Thánh Cha Phanxicô khi tham dự vào phần chứng từ, được dự trù diễn ra ở Quảng trường Thánh Phêrô từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng.