Thời sự

  • Trong hai ngày 23 và 24 tháng Ba 2015, Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (UBLBTM) của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tổ chức Phiên họp thường niên năm 2015 tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đặc biệt, Phiên họp này cũng nhằm chuẩn bị cho Đại hội Truyền giáo sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Nền tảng Kitô Giáo

  • "NGÔN NGỮ THÂN XÁC" ẨN CHỨA NỀN DẤU CHỈ BÍ TÍCH SỰ HIỆP THÔNG CỦA VỢ CHỒNG - Thần học về Thân xác của đức Gioan Phaolô II
    Hôn nhân, xét như là bí tích của Hội thánh, được kí kết nhờ những lời của các thừa tác viên, tức là của đôi tân hôn. Những lời, trên bình diện ý hướng tính, mang ý nghĩa và chỉ ra đúng điều mà cả hai người đã quyết định từ nay trở thành cho nhau và cùng với nhau. Những lời của đôi tân hôn là thành phần của cấu trúc toàn vẹn của dấu chỉ bí tích, không chỉ vì điều chúng muốn nói, mà còn theo một nghĩa nào đó, với điều mà những lời ấy muốn nói và xác định. Dấu chỉ bí tích được làm thành trên bình diện ý hướng, là vì nó đồng thời được cấu thành trên bình diện thực tại

Mục vụ gia đình

  • Giáo lý chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới - Bài bốn: Hai Nên Một
    Hôn nhân là một thứ tình bằng hữu thân mật duy nhất thúc đẩy một người nam và một người nữ yêu nhau theo cách thức của "giao ước Thiên Chúa". Hôn nhân là một Bí tích. Tình yêu vợ chồng phong nhiêu và được trao tặng cho nhau một cách trọn vẹn. Tình yêu này diễn tả sự thủy chung của Chúa Giêsu đối với Hội thánh.

Chuyên đề

  • Trong thế giới tất bật ngày nay, nếu không có những kỹ năng cần thiết, người ta dễ trở nên căng thẳng, khó thích ứng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Khóa học “KỸ NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN” được thiết kế cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời, những người đã và đang trưởng thành, đặc biệt là những người luôn thấy mình không có thời gian.