Thời sự

Nền tảng Kitô Giáo

Mục vụ gia đình

Chuyên đề

  • “Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được Mẹ”. Với ý nghĩa trên,Chương trình Chuyên đề Giáo dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP TPHCM đã tổ chức Ngày Của Mẹ 2016 với chủ đề “Chuyện Đời Mẹ” vào lúc 15g00 ngày 07.5.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TGHCM.