Thời sự

  • Từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2014, tại giáo phận Đài Trung, Đài Loan, đã diễn ra Đại hội Châu Á Thái Bình Dương lần II về Di dân, Gia đình và Sứ vụ do Uỷ ban Giám mục Chăm sóc mục vụ cho người Di dân và Lữ khách của Hội đồng Giám mục Miền Trung Hoa (Chinese Region Bishops’ Conference - Đài Loan) tổ chức.

Sứ mạng gia đình

  • NHỮNG BÀI HỌC RÈN NHÂN CÁCH CUẢ NGƯỜI VIỆT XƯA
    Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề: Nghèo, đói nhưng phải lấy lễ nghĩa, đạo đức làm trọng. Nhưng bây giờ thói hư tật xấu không những bắt nguồn từ nghèo đói mà kể cả từ sự giàu có nữa. Ví như tính tham lam, thiếu ý thức của một bộ phận người Việt, mua bán gian lận, sinh hoạt bê tha, xả rác bừa bãi … đâu có kể giàu nghèo.

Mục vụ gia đình

  • Hội Thánh Tại Gia
    “Hội Thánh Tại Gia”: Tập san của Uỷ ban Mục vụ Gia đình. Sau đây là Lời giới thiệu tập san “Hội Thánh Tại Gia” của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình - Hội đồng Giám mục Việt Nam.