Thời sự

  • Thiên Chúa yêu thương sự bé mọn của chúng ta
    Trong Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 24/12/2014 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sự sinh hạ của Chúa Giêsu - một luồng ánh sáng phá tan bóng đêm tăm tối của thế gian - nói lên tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong bối cảnh lịch sử được ghi dấu bằng "bạo lực, chiến tranh, hận thù và áp bức".

Nền tảng Kitô Giáo

  • Quyền được quên: để lại tội lỗi nơi tòa giải tội
    Phát biểu về “quyền được quên đi” tội lỗi sau khi xưng tội, Đức hồng y Mauro Piacenza nhấn mạnh rằnglòng thương xót của Thiên Chúa thực sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi trong quá khứ nếu chúng ta thực sự ăn năn vì đã phạm tội.

Mục vụ gia đình

  • Gia đình được gọi là Hội thánh tại gia, có sứ mệnh là làm tế bào sống động đầu tiên của xã hội[1], xây dựng Dân Chúa bằng cuộc sống thánh thiện trong khi theo đuổi ơn gọi hôn nhân và gia đình của mình[2]. Như thế, gia đình góp phần vào sứ mệnh của Hội thánh bằng cách tham gia tích cực vào đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, và hơn nữa tham gia vào đời sống giáo xứ và môi trường xã hội. “Tương lai của thế giới và Giáo hội đi ngang qua gia đình”[3]