Thời sự

  • Ngày vì Sự sống được tổ chức ở Anh và xứ Wales
    Ngày vì Sự sống được tổ chức hôm Chúa Nhật 18/6/2017 tại Anh và xứ Wales. Mục đích tổ chức ngày này nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và giá trị của sự sống con người ở mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh.

Nền tảng Kitô Giáo

Mục vụ gia đình

  • Hôn nhân thì tuyệt vời, nhưng để xây dựng một mối tương quan tốt đẹp sau này sẽ trở thành mối quan hệ tuyệt vời thì không phải chuyện dễ dàng, nhưng đòi hỏi rất nhiều công sức. Có cả triệu điều cần phải nghĩ đến khi ta cố gắng chọn lấy cho mình một người bạn đời – và đây chính là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng là bạn phải biết mình sắp tiến tới điều gì.