Thời sự

  • Giáo Hội tiếp tục cuộc hành trình hướng về Nước Trời
    Trong buổi trều yết chung hôm thứ Tư 26/11/2014 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tín hữu hành hương rằng Giáo Hội đang tiếp tục cuộc hành trình hướng về Nước Trời. Ngài cũng yêu cầu dâng lời cầu nguyện cho chuyến tông du sắp tới của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Nền tảng Kitô Giáo

  • Quyền được quên: để lại tội lỗi nơi tòa giải tội
    Phát biểu về “quyền được quên đi” tội lỗi sau khi xưng tội, Đức hồng y Mauro Piacenza nhấn mạnh rằnglòng thương xót của Thiên Chúa thực sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi trong quá khứ nếu chúng ta thực sự ăn năn vì đã phạm tội.

Chuyên đề

  • Ngày nay các linh mục đứng trước một thách đố rất lớn về luân lý, đặc biệt là luân lý về hôn nhân gia đình. Các chủ thuyết mới cổ võ người ta không tuân thủ các hướng dẫn của Giáo Hội cũng như các giới luật tự nhiên, luật Thiên định.