Thời sự

Nền tảng Kitô Giáo

  • Hôm 2/4, Tông huấn Christus vivit (Chúa Kitô hằng sống) đã được công bố trong cuộc họp báo tại Toà Thánh Vatican. Tông huấn là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ diễn ra vào tháng 10/2018, sứ điệp của tài liệu hậu Thượng Hội đồng được tóm tắt trong tựa đề của Tông huấn: Chúa Kitô hằng sống.

Mục vụ gia đình

  • Trong gia đình nhân loại, ai cũng muốn có bình an. Xin cho hai chữ 'bình an' là câu nói của nhiều người. Tuy nhiên, mỗi người có quan niệm khác nhau về bình an. Thông thường, người ta quan niệm rằng đạt được điều mình mong muốn là có bình an. Chẳng hạn, những người nghèo khó hy vọng rằng nếu họ có đủ điều kiện vật chất, họ sẽ có bình an; những người bệnh tật hy vọng rằng nếu sức khỏe của họ hồi phục, họ sẽ có bình an; những em học sinh hy vọng rằng nếu họ vượt qua được kỳ thi, họ sẽ có bình an.

Chuyên đề

  • Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực

    Nội dung cuốn sách nhằm giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả trình bày về Tình Dục trong kế hoạch của Thiên Chúa và nêu lên những điểm luân lý cần thiết mà con người cần sống theo, đặc biệt các bạn tuổi mới lớn. Tình dục được phân tích dưới nhiều khía cạnh với nhiều ứng xử khác nhau. Tác giả nhấn mạnh đến ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người. Chọn lối trình bày nhẹ nhàng, đơn giản, tác giả đưa vào những mẩu chuyện và kinh nghiệm thực tế làm cho cuốn sách trở nên sinh động hơn.