Thời sự

  • ĐHY Filoni dâng Thánh lễ tại quảng trường Toà giám mục Xuân Lộc
    Trong hành trình viếng thăm mục vụ Giáo tỉnh Sài Gòn, ĐHY Filoni đã đến Toà Giám mục Xuân Lộc lúc 13g. Sau khi gặp gỡ các chủng sinh lúc 15g rồi gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa Xuân Lộc lúc 16g, Ngài đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh của Giáo phận Xuân Lộc vào lúc 17g tại Quảng trường Toà Giám mục với sự tham dự của gần 14.000 tu sĩ và giáo dân.

Nền tảng Kitô Giáo

  • Quyền được quên: để lại tội lỗi nơi tòa giải tội
    Phát biểu về “quyền được quên đi” tội lỗi sau khi xưng tội, Đức hồng y Mauro Piacenza nhấn mạnh rằnglòng thương xót của Thiên Chúa thực sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi trong quá khứ nếu chúng ta thực sự ăn năn vì đã phạm tội.