Thời sự

Mục vụ gia đình

  • Tổng Kết Đại Hội Gia Đình Thế Giới – Philadelphia 2015
    Chúng ta biết Đại Hội Gia Đình Thế Giới vừa diễn ra từ 22 đến 27/9 tại Philadelphia là Đại Hội Gia Đình Thế Giới được tổ chức lần thứ VIII kề từ Đại Hội thứ I do sáng kiến của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, được tổ chức tại Rôma vào năm 1994. Các Đại Hội tiếp theo được tổ chức cứ ba năm một lần: tại Rio de Janeiro, Brazil (1997), Rôma (2000), Manila, Phi Luật Tân (2003), Valencia , Tây Ban nha (2006), Mexico City, Mexico (2009), và Milano, Ý (2012) với chủ đề : “Gia đình: mừng lễ và lao động”. Chủ đề của Đại Hội lần thứ VIII năm nay là: “Sứ mệnh chúng ta là yêu thương, để gia đình được sống dồi dào.”