Nền tảng Kitô Giáo

  • Hôm 2/4, Tông huấn Christus vivit (Chúa Kitô hằng sống) đã được công bố trong cuộc họp báo tại Toà Thánh Vatican. Tông huấn là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ diễn ra vào tháng 10/2018, sứ điệp của tài liệu hậu Thượng Hội đồng được tóm tắt trong tựa đề của Tông huấn: Chúa Kitô hằng sống.

Sứ mạng gia đình

  • Hôm Thứ Năm 11/7/2019 Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa kỳ đã cho phép Chính quyền Liên bang khởi sự thi hành pháp lệnh phân biệt rõ ràng việc phá thai với việc kế họach hóa sinh sản. Tòa Phúc thẩm chấp thuận giữ nguyên Phán quyết 20 tháng Sáu, bất chấp những người đòi quyền được phá thai như Tổ chức Kế hoạch hóa sinh sản (PPF) và những liên minh của họ trong 20 tiểu bang ở Hoa kỳ cố ra sức đòi quyền được phá thai khi có lý do khẩn cấp.

Mục vụ gia đình

  • Chúng ta đã xác định mục tiêu và cách thức của sự phân định trong tiến trình Đồng hành với các cặp hôn nhân hay sống chung. Bây giờ chúng ta có thể hướng tới thực hành trong thực tế. Chúng ta thấy ở đây ít nhất là ba đối tượng cần được thực hành sự phân định thiêng liêng: ước muốn, dây liên kết hôn ước, và những hành vithực hành hữu ích.