THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II - MỤC LỤC

“Ngài đã dựng nên họ có nam có nữ”

 THẦN HỌC VỀ THÂN XÁC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II

Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn chuyển dịch

Tập Một

THUỞ BAN ĐẦU
(Giáo Lí Về Sách Sáng Thế)

1. Tọa đàm với Đức Kitô về nền tảng của gia đình

Bài nói chuyện giáo lí thứ tư hàng tuần ngày 05-09-1979: ... Đức Kitô trích dẫn St 1, 27 dưới hình thức ngắn gọn: «Thuở ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên họ có nam có nữ»...

2. Trong trình thuật tạo dựng thứ nhất: định nghĩa khách quan về con người

Bài nói chuyện giáo lí thứ tư hàng tuần ngày 12-09-1979: ...Từ quan điểm phê bình thánh kinh, ta cần phải nói ngay rằng trình thuật thứ nhất về tạo dựng con người có sau trình thuật thứ hai về mặt thời gian...

3. Trong trình thuật tạo dựng thứ hai: Định nghĩa chủ quan về con người

Bài nói chuyện giáo lí thứ tư hàng tuần ngày 19-09-1979: ...Trình thuật thứ hai về tạo dựng con người (nối kết với việc trình bày sự ngây thơ và hạnh phúc nguyên thủy cũng như sự sa ngã đầu tiên) tự bản chất mang một đặc tính khác...

4. Sự liên hệ giữa tình trạng vô tội nguyên thủy và tình trạng cứu chuộc nhờ Đức Kitô

Bài nói chuyện giáo lí thứ tư hàng tuần ngày 26-09-1979: ...Khi trả lời cho những kẻ hỏi Người về sự đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân, Đức Kitô đã trưng dẫn những gì sách Sáng thế đã viết về hôn nhân...

5. Ý nghĩa của sự đơn độc nguyên thủy của con người

Bài nói chuyện giáo lí thứ tư hàng tuần ngày 10-10-1979: ...Thật vậy chúng ta phải đọc lại những chuyện kể trong chương một và chương hai của sách Sáng thế trong một bối cảnh rộng lớn hơn để có thể xác định được những ý nghĩa của bản văn cổ, bản văn mà Đức Kitô đã trưng dẫn...

Tags: 

Các tin đã đưa ngày