5 phút Lời Chúa 14/4/2016 - Tin Và Nhận Bánh Hằng Sống

14/04/16 THỨ NĂM TUẦN 3 PS
Ga 6,44-51

Suy niệm: Trong tất cả những gì Thiên Chúa ban cho ta, đức tin là ân huệ cao quý nhất. Nhờ ân huệ này, Ngài lại ban cho chúng ta món quà quý giá vô song là chính Con Một Ngài, Đấng đã trở nên bánh trường sinh cho chúng ta. Quả vậy, Chúa Giê-su nói: “Ai tin thì được sống”; mà chỉ khi có lòng tin, chúng ta mới có thể thông phần sự sống đời đời nơi bánh trường sinh là chính thân thể của Ngài.

Mời Bạn: Khi lãnh nhận Bánh Thánh Thể, chúng ta trở nên chi thể của Chúa, chúng ta được kêu mời sống như Con Chúa: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20). Tấm Bánh Thánh được bẻ ra như một dấu chỉ hiến thân quên mình. Từng mẩu bánh nhỏ trở thành sức sống mới. Từng việc làm vô danh âm thầm của ta cũng trở nên hơi ấm, đủ sức làm vươn dậy những cuộc đời khác. Khi lãnh nhận thân mình Đức Ki-tô, ta được cũng được mời gọi đón nhận cả tha nhân. Chỉ nhờ đức tin, ta mới khám phá và sẵn sàng đón tiếp mọi người như Thân Mình của Đức Ki-tô. Đã được Thiên Chúa tặng không muôn vàn ân, huệ chúng ta cũng phải tặng không cho anh chị em như vậy.

Sống Lời Chúa: Để sự sống mới của Đấng Phục Sinh được đâm rễ sâu và lớn mạnh trong tâm hồn, chúng ta phải thường xuyên lãnh nhận Bánh Hằng Sống. Muốn vậy, mỗi khi tham dự Thánh lễ, hãy dọn mình và rước lễ thật sốt sắng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin để con luôn xác tín rằng: Đức Ki-tô chính là tấm bánh được bẻ ra cho một thế giới mới. Amen.

Các bài đã đăng

Trang

Các tin đã đưa ngày