Ông già Noel

  • Ông Già Noel thế nào?

    Bạn có dạy cho trẻ biết rằng Ông Già Noel có thật? Hoặc bạn có lo những chuyện như vậy có thể gặp rắc rối đối với sự hiểu biết về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh?

Subscribe to Ông già Noel