PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS

  • Chuyên đề “Phương pháp rụng trứng Billings”

    Chiều thứ bảy 24/5/2014, tại Trung tâm Mục Vụ Tgp. Tp.HCM, chương trình chuyên đề giáo dục đã giới thiệu chuyên đề đặc biệt thứ 201: “phương pháp rụng trứng Billings, giải đáp hữu hiệu cho gia đình hiện đại”. Ngoài các thuyết trình viên còn có sự hiện diện của ban Thánh nhạc gia đình Jadjuk người Balan, hai giảng viên WOOMB Quốc tế là bà Joan Clements và bà Gillian Berker.

  • Chiều ngày 23/5/2014, tại Nhà Nguyện Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn, thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học Chương trình nâng cao Đào tạo Giảng Viên Phương Pháp Rụng Trứng Billings lần thứ IV, được diễn ra từ ngày 19/5 đến 23/5, do Linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, Tổng linh hướng Woomb Việt Nam và là trưởng ban Mục vụ Gia đình giáo phận Sài gòn tổ chức. Khóa học này có sự tham dự của 99 học viên gồm 3 linh lục, 7 tu sĩ, và 89 giáo dân đến từ các giáo phận: Vinh, Bùi Chu, Thanh Hóa, Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Xuân Lộc và Sài Gòn.

Subscribe to PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS