Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018

  • Suy tư MVGĐ số 9 năm 2018: "Trước mặt Chúa"

    Chọn làm một lễ cưới Công giáo có nghĩa là bạn đã cho cuộc sống của bạn một định hướng rất đặc biệt. Cuộc sống của bạn giờ đây được sẻ chia với một con người khác, và cả hai bạn muốn nâng đỡ và trợ giúp nhau suốt cuộc đời. Để thực hiện điều đó, cả hai thề hứa trước bàn thờ gắn kết với nhau “trước mặt Chúa”.

Subscribe to Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018