tha thứ

  • Bị tổn thương ít nhiều là điều dường như không tránh khỏi trong hầu hết đời sống các đôi vợ chồng và gia đình. Dù những tổn thương có được bộc lộ ra qua những lời lẽ tức giận và phê phán đi nữa hoặc được dấu kín trong âm thầm và lặng lẽ rút lui, chúng cũng gây hậu quả là xói mòn tình cảm và sự tin tưởng.

  • Ngộ nhận tha thứ

    Hiểu biết những bế tắc về tâm lí cũng như tâm linh do quan niệm sai lầm về sự tha thứ, chúng ta sẽ tránh được không bị ngã lòng, tránh những bất công, những ảo tưởng về mặt thiêng liêng, phản lại chính mình, và những kiểu phát triển, về nhân bản cũng như đức tin, gây ức chế và cản ngại.

  • Con đường dẫn đến bình an đi qua lòng nhân từ

    Để có được lòng nhân từ, trước hết chúng ta phải tha thứ. Thông qua sự tha thứ, con tim chúng ta và thế giới sẽ đầy ắp hòa bình. Đây là chủ đề bao quát trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ Hai 17/03/2014 tại Nhà trọ Thánh Marta.

Subscribe to tha thứ