Đoàn thể và Phong trào GĐ

  • Đức Mẹ được Thiên Chúa thương yêu, tuyển chọn và ban cho Mẹ nhiều đặc ân, nhất là đặc ân cao cả làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã đáp lại bằng lòng tin yêu, phó thác và vâng phục. Trong giới hạn của bài viết này, xin được nêu ra một số điểm trong đời sống đức tin của Đức Mẹ để mỗi gia đình chúng ta noi gương Mẹ, cùng sống sống đức tin với Mẹ trong đời sống của mình.

  • Từ tình yêu, Thiên Chúa tạo dựng muôn lìa muôn vật, đặc biệt là tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, và cho con người làm chủ vạn vật thay quyền Thiên Chúa cai trị vạn vật. Mọi sự được tạo dựng Thiên Chúa đã biếu tặng cho không con người hưởng thụ và làm chủ. Nhận ra ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải có tấm lòng thế nào đối với Thiên Chúa là Cha chúng ta?

  • Sáng ngày 25/5/2013. Buổi học hỏi về đức tin đầu tiên trước khi vào đề tài chính, Lm. Giuse Phạm Văn Chỉnh đã ôn lại giáo lý cho các anh chị em tham dự, ngài chia sẻ bài: “Sứ mạng vợ chồng trong hôn nhân” để mỗi người xác định lại rõ về vai trò và sứ mạng của mình trong hôn nhân theo ý hướng của Thiên Chúa.

  • Đáp lại lời kêu gọi của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN phối hợp cùng với Tổng Giáo Phận Huế có sáng kiến sẽ tổ chức thực hiện Cuộc Hội Ngộ các Gia đình Công giáo Việt Nam tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang vào ngày 14-15/08/2013, hầu giúp các gia đình kitô hữu sống tích cực lời kêu gọi của đức Thánh cha Bênêđictô XVI trong tự sắc Porta Fidei : “cần phải tái khám phá hành trình đức tin của mình”. Để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này Cộng Đoàn Gia Đình Chúa đã tổ chức cho các Gia Đình Từ Bi – Hầu Việc Cộng Đoàn 2 ngày tĩnh tâm thường niên nhân ngày Lễ Bổn Mạng Lễ Chúa Ba Ngôi, từ ngày 24 đến 26/5/2013. Có 90 thành viên về tham dự, đây là các thành viên nồng cốt của các Gia Đình Từ Bi – Hầu Việc Công Đoàn thuộc các Giáo phận mà Cộng Đoàn Gia Đình Chúa hiện diện.

  • Hàng năm, đến tháng Thánh Tâm, chúng ta lại có dịp suy gẫm về trái tim Chúa. Khung cảnh chiều tím năm xưa trên đồi Calvê với những thảm kịch kinh hoàng dồn dập hiện ra trước mắt chúng ta. Dẫu đã chết trên thánh giá, trái tim của Đấng Cứu Thế vẫn bị đâm thủng bởi lưỡi đòng của anh lính La Mã. Và rồi việc gì phải đến đã đến: “Tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Đó là hệ quả tất yếu của mũi đòng oan nghiệt kết thúc số phận của Người.

  • Nhân dịp tháng kính Đức Mẹ, chúng tôi kính mời quý gia trưởng chiêm ngắm một vài nét chính yếu nơi mẫu gương sống đức tin của Đức Mẹ để đem ra thực hành trong đời sống.

  • Lời Ngỏ: Tác gỉa xin gởi tặng bài viết này cho anh em DCCT.VN hiện đang truyền giáo tại các vùng cao nguyên, đặc biệt là nơi có đông đảo anh chị em dân tộc thiểu số. Người viết cũng ước ao gởi đến các anh em linh mục Triều đang làm việc tại các họ đạo miền quê hay các vùng sâu xa, để nói lên sự cảm thông trong những khó khăn và sự cô quạnh mà anh em đã can đảm chấp nhận.

  • An sủng hiệp nhất tuôn trào từ Thiên Chúa Ba Ngôi

  • Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình , là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt cho các Gia đình Công Giáo Việt Nam. Vì Chương Trình TTHNGĐ thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của người Việt Nam, Chương Trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu . Sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”...

Trang

Subscribe to Đoàn thể và Phong trào GĐ