Loan báo Tin Mừng

  • Thuyết trình Phúc Âm hóa gia đình tại La Vang

    Sáng ngày 14.8.2014. Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám Mục TGP Huế, giới thiệu Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, người sẽ thuyết trình và chia sẻ cho mọi người trong giờ này. Đức Tổng Phanxicô Xaviê cám ơn Đức Cha Phêrô và tất cả anh chị em trong nhóm thuyết trình viên hôm nay.

Trang

Subscribe to Loan báo Tin Mừng