Phục vụ con người

 • Gia đình nhỏ, “Giáo hội tại gia”

  Giáo hội Công giáo thường xem gia đình như một “Giáo hội nhỏ”, một cách để kêu gọi tín hữu sống đời sống đức tin mỗi ngày, giữa vợ chồng và dĩ nhiên là cùng với con cái để phục vụ xã hội.

 • Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ.

 • Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi lần chuỗi trong gia đình trong “tweet” của ngài ngày 3 tháng năm 2013 : “Trong tháng năm này, lần chuỗi chung trong gia đình là điều tốt đẹp. Lời cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia đình”

 • Không thể tránh xung đột trong đời sống.

 • ...."Có gì đâu! Cứ khen nhiều vào"...

 • Chỉ có một tinh thần hy sinh cao cả mới giúp gìn giữ được và kiện toàn được sự hiệp thông trong gia đình.

 • "Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả"

 • Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ban hành Tông Huấn Familiaris Consortio, chúng tôi gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đại điện cho các giáo phận đã tham dự cuộc Hội Thảo trong hai ngày 17-18/11/2011 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, để cùng nhau học hỏi về Tài Liệu rất quý giá của Chân Phước Gioan Phaolô II.

 • GIA ĐÌNH là một cộng đoàn các cá nhân được liên kết với nhau bằng quan hệ thân thích. Gia đình có tính cách pháp nhân, có một cư sở và một gia tài chung. Gia đình tạo nên giữa các thành viên một nghĩa vụ liên đới có tính cách pháp lý về mặt tinh thần và vật chất. Sự liên đới này nhằm bảo vệ các thành viên trong gia đình và tạo thuận lợi cho sự phát triển của từng cá nhân trên hai phương diện thể lý và cảm tính.

Trang

Subscribe to Phục vụ con người